ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน