ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.65 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.69 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.65 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.31 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.31 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.31 ทอง 16  
17 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.64 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.99 เงิน 18  
19 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.98 เงิน 19  
20 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.31 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.32 เงิน 22  
23 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.98 เงิน 23  
24 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน