ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 42 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 29 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 28 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 27 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 22 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 19 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 19 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 16 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 16 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 13 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
47 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
48 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
49 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
50 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
51 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
52 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน