ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน