ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 43 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
31 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
32 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 26  
33 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
37 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
38 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
39 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
41 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
42 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน