ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
29 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
30 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
31 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน