ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47.14 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน