ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 10  
14 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
19 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
20 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
21 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
23 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
24 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
25 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
26 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
27 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 27  
31 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 27  
32 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
46 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
47 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
49 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
51 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
55 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
56 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
57 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
58 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
59 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
60 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
61 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน