ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน