ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.5 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.75 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.5 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.5 เงิน 20  
22 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53.25 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
28 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน