ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.4 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน