ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 30  
32 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 61  
63 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 61  
64 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 61  
65 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 61  
66 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 61  
67 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 67  
68 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 67  
69 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 69  
70 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
71 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
72 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
73 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน