ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
9 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน