ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
29 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
30 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
31 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน