ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
25 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
26 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
27 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 21  
28 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
39 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
41 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน