ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
14 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
15 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 15  
19 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 15  
20 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 15  
21 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
44 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
45 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
46 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
47 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
49 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
51 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
52 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 37  
53 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
54 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน