ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
9 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
10 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
11 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
12 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
13 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
14 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
15 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
16 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
17 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
19 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
20 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
21 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
22 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 5  
24 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
29 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
30 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
31 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
32 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
33 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
34 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
35 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
36 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
37 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
38 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
39 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
40 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
41 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
42 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
43 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
44 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
56 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
57 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
58 โรงเรียนสุมานัน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
59 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
60 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
61 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
62 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 44  
63 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
64 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
65 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
66 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
67 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
68 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน