ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน