ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61  
63 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61  
64 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61  
65 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61  
66 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61  
67 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 43 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 69  
70 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 69  
71 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 72  
73 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 73  
75 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 75  
76 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 76  
77 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
78 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
79 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
80 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
81 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
82 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
83 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
84 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน