ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
10 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
12 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
23 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน