ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
21 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
22 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
23 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 23  
26 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน