ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12  
17 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26  
30 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30  
34 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 34  
37 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 40  
42 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 40  
43 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 43  
45 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 46  
48 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 62  
63 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 64  
66 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 66  
68 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68  
70 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68  
71 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68  
72 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 72  
73 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 73  
75 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 75  
76 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 75  
77 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 77  
78 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
79 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
80 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
81 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
82 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
83 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน