ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
13 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
14 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
15 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
18 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
30 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
32 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
33 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน