ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
10 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
11 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
12 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
13 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
14 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
15 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
16 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
21 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
22 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
23 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
24 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
25 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 16  
26 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
37 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
38 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
39 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน