ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน