ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.31 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน