ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.32 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.99 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.98 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66.31 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.99 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.65 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58.31 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
15 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน