ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน