ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.31 เงิน 4  
5 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.16 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.66 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน