ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน