ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
18 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13  
19 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20  
24 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20  
25 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20  
26 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 37  
39 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 37  
40 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 42  
44 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 46  
48 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 46  
49 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 49  
51 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 49  
52 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52  
53 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52  
54 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52  
55 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52  
56 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52  
57 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52  
58 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 58  
59 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 58  
60 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 60  
61 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 62  
63 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 62  
64 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 64  
66 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 64  
67 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 67  
68 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
69 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
70 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน