ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน