ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
25 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
26 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
27 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
28 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 28  
31 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
52 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
53 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
54 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
55 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
56 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
57 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
58 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
59 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47  
60 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 61  
63 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
65 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
66 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
67 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
68 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
69 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
70 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
71 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
72 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63  
73 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
74 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
75 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
76 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
77 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน