ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 17  
19 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
41 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
42 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
43 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
44 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
45 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
46 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน