ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64.3 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54.3 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน