ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.66 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.33 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57.66 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน