ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน