ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
10 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน