ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11  
14 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11  
15 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน