ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน