ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
17 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
18 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน