ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.1 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.2 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59.1 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55.1 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53.7 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50.9 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
19 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน