ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
14 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
15 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน