ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
38 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
39 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน