ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
48 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
49 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
50 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
51 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
52 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน