ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
22 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
23 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
49 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
50 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน