ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
40 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34  
41 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41  
46 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41  
47 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
58 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
59 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
60 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน