ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40.99 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน