ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
15 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
16 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
18 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน