ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
11 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
22 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18  
23 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
35 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
36 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
37 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
38 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
39 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29  
40 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58  
62 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58  
63 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
65 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
66 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63  
67 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 67  
68 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 67  
69 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 67  
70 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 70  
71 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 42 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
73 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
74 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน